Grafické studio

Naši grafici profesionálně vytvoří návrhy a kompletně zpracují veškeré materiály pro tisk (prepress). Samozřejmostí je znalost technických specifikací, jak pro veškeré tiskové materiály, tak pro různé druhy tisku.
Do nabídky patří komplexní návrhy firemní corporate identity, tvorba nových firemních logotypů, modernizace stávajícího loga (facelift grafiky), DTP příprava, a výroba tiskovin – vizitek, pozvánek, letáků, kalendářů, prospektů, katalogů, sazba periodických a neperiodických publikací, plakátů a obalů všeho druhu.

Dále pro vás můžeme navrhnout a vyrobit tuto venkovní reklamu:
• Řezanou grafiku a 3D reklamu
• Bannery
• Reklamní a informační cedule
• Vývěsní štíty a polepy výloh
• Světelnou reklamu
• Polepy automobilů
• Roll-upy a promoční stolky

Samozřejmostí je instalace veškerých nabízených materiálů včetně výškových prací.